Kategoria - Informacje

19 czerwca 2013

Ogłoszenie – Azbest 2013

OGŁOSZENIE   o przystąpieniu do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuczbork – Osada na lata 2013 – 2032   Wójt Gminy...

8 maja 2013

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuczbork – Osada na lata 2013 – 2032

Wójt Gminy Kuczbork – Osada  podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuczbork – Osada na lata 2013 –...

7 maja 2013

Nowe instrumenty dla MOD w Kuczborku-Osadzie

Gmina Kuczbork-Osada zrealizowała operację pt. „Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kuczborku-Osadzie” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie wykonano w ramach działania 413...

12 kwietnia 2013

Nowy system gospodarki odpadami

KOMUNIKAT Wójt Gminy Kuczbork – Osada przypomina o obowiązku złożenia przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten dotyczy właścicieli nieruchomości zarówno zamieszkałych jak   i...

12 kwietnia 2013

Partnerski projekt „Kwalifikacje sposobem na aktywizację”.

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie wspólnie z Gminą Kuczbork – Osada realizuje projekt pn. „Kwalifikacje sposobem na aktywizację”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

4 lutego 2013

Bezpłatne szkolenie Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania

Biuro terenowe w Żurominie 09-300 Żuromin, Lidzbarska 27A Do pobrania: formularz _zgłoszeniowy

13 grudnia 2012

Ogłoszenie – PUP Żuromin i Gmina Kuczbork-Osada

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie wspólnie z Gminą Kuczbork – Osada w 2012 roku pozyskał środki na realizację projektu partnerskiego pn. „Kwalifikacje sposobem na aktywizację”. Projekt jest współfinansowany przez Unię...

1 43 44 45 46 47