Partnerski projekt „Kwalifikacje sposobem na aktywizację”.

12 kwietnia 2013 admin 0 Comments

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie wspólnie z Gminą Kuczbork – Osada realizuje projekt pn. „Kwalifikacje sposobem na aktywizację”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

CEL PROJEKTU

Podniesienie w okresie od 01.12.2012r. do 31.05.2013r.  poziomu aktywności  społeczno-zawodowej i zdolności do zatrudnienia 18 bezrobotnych mieszkańców  powiatu żuromińskiego.

 

KRYTERIA NABORU DO PROJEKTU

W ramach projektu zaktywizowanych zostało 18 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie, zamieszkujących obszary wiejskie.

 

(REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA W DNIU 15.03.2013R. )

 

Możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego i pośrednika pracy w ramach projektu

od 01.02.2013r. do 31.05.2013r.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis