Alarmowanie i ostrzeganie

Wykaz telefonów alarmowych:

999 – Pogotowie
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
112 – Ogólny numer alarmowy (rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej)
991 – Pogotowie Energetyczne
601 100 100 – WOPR (ratownictwo wodne)
601 100 300 – TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), numer ratunkowy w górach
985, 601 100 300 – GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)

Informacje i ostrzeżenia: