Kategoria - Galerie

30 września 2020

Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Łążek

We wrześniu br. zakończono realizację zadania pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Łążek”. Prace modernizacyjne w budynku świetlicy polegały na remoncie sufitu – położenie paneli...

4 września 2020

Kolejne komputery dla szkół

Wójt Gminy Kuczbork – Osada przekazał szkołom nowe laptopy zakupione z projektu “Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014...

4 czerwca 2020

Środki ochronne dla KSRG

W dniu 03 czerwca 2020 r. Gmina Kuczbork-Osada przekazała otrzymane od Województwa Mazowieckiego środki rzeczowe w postaci zestawów ochronnych do przeciwdziałania COVID-19, na ręce Prezesów jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej :...

19 maja 2020

60 tysięcy na komputery dla uczniów

  Gmina Kuczbork – Osada otrzymała grant w wysokości 60 tys. zł. w ramach projektu “Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego...

25 lutego 2020

,,Młodzież Zapobiega Pożarom“ – eliminacje gminne OTWP

W dniu 25 lutego 2020 roku w remizie OSP w Kuczborku-Osadzie zostały przeprowadzone gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom’’. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie...

7 lutego 2020

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w Kuczborku-Osadzie

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli ze sobą pół wieku. Tegoroczne uroczystości uhonorowania medalami za długoletnie pożycie...

5 grudnia 2019

Usuwanie azbestu z terenu Gminy 2019 – cz. II

”Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Kuczbork – Osada w 2019 roku – cz. II” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji,...

8 lipca 2019

Gminne zawody sportowo-pożarnicze 2019 – galeria

W dniu 7 lipca 2019 roku odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Kuczborku-Osadzie. W zawodach brały udział jednostki OSP z terenu gminy. I miejsce – OSP Sarnowo, II – OSP...

1 2 3 6