,,Młodzież Zapobiega Pożarom“ – eliminacje gminne OTWP

25 lutego 2020 admin 0 Comments

W dniu 25 lutego 2020 roku w remizie OSP w Kuczborku-Osadzie zostały przeprowadzone gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom’’. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

 Turniej poprzedziły eliminacje szkolne. Do szczebla gminnego, zgodnie z regulaminem przystąpiła młodzież w dwóch grupach wiekowych: I grupa-klasy I-VI, II grupa-klasy VII-VIII.

 W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali pisemny test wyboru składający się z 30 pytań.

O trzy pierwsze miejsca na eliminacje powiatowe rywalizowało 21 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Kuczbork-Osada.

 Do eliminacji powiatowych OTWP zakwalifikowały się następujące osoby:

 I grupa I-VI

  1. Joanna Bakuła
  2. Michał Lech
  3. Julia Lipka

 II grupa VII-VIII

  1. Julia Bakuła
  2. Katarzyna Piotrowicz
  3. Paulina Reszka

 Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych zostali wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi dyplomami. 

Nagrody i dyplomy wszystkim uczestnikom wręczył Wójt Gminy Kuczbork-Osada Jacek Grzybicki oraz Komendant Gminny Zygmunt Pstrągowski.

 

Poprzedni wpis

Kolejny wpis