Wójt

Wójt Gminy

inż. Jacek Grzybicki
tel. 23 6576259