Usuwanie azbestu z terenu Gminy 2019 – cz. II

5 grudnia 2019 admin 0 Comments

”Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Kuczbork – Osada w 2019 roku – cz. II” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 22 703,60 zł.

Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje, że zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Kuczbork – Osada w 2019 roku – cz. II”.

Łącznie usunięto i unieszkodliwiono 62,067 Mg odpadu – wyrobów zawierających azbest. W tym zadaniu usługa dotyczyła:

– demontażu, transportu i unieszkodliwieniu 4,017 Mg azbestu z 2 posesji, oraz

– odebraniu, transportu i unieszkodliwieniu 58,05 Mg azbestu z 21 posesji.

Z usługi skorzystało 20 właścicieli prywatnych nieruchomości oraz 3 nieruchomości należących do Gminy Kuczbork – Osada.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis