Ogłoszenie – Azbest 2013

19 czerwca 2013 admin 0 Comments

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuczbork – Osada na lata 2013 – 2032

 

Wójt Gminy Kuczbork – Osada  podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuczbork – Osada na lata 2013 – 2032.

W zakresie sporządzania w/w dokumentu Gmina Kuczbork – Osada  wystąpiła do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o ustanowienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w Prognozie.

WÓJT GMINY
KUCZBORK – OSADA

Poprzedni wpis

Kolejny wpis