Kategoria - Informacje

4 lutego 2014

Droga do Gościszki i Bagienic

Stan dróg – 4 lutego 2014 r.

31 stycznia 2014

Trudne warunki drogowe w gminie Kuczbork-Osada

W ostatnich dniach w gminie sytuacja drogowa znacznie się pogorszyła. Galeria przedstawia stan dróg  podczas usuwania zalegającego na nich śniegu.

23 grudnia 2013

Życzenia Świąteczne

29 października 2013

Darowizna części Ośrodka Zdrowia w Kuczborku

W dniu 22.10.2013 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego, który reprezentowali Starostowie Janusz Welenc i Mieczysław Olszlegier, a Wójtem Gminy Kuczbork-Osada Tadeuszem Burakowskim został podpisany akt notarialny darowizny na własność Gminy...

17 października 2013

Program usuwania azbestu

Na XXIV Sesji Rady Gminy w Kuczborku – Osadzie, która odbyła się w dniu 11 października 2013 roku został przyjęty „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy...

20 września 2013

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów

Zapełnione pojemniki (zapełnione i zawiązane worki) należy wystawić przed posesję   w dniu zbiórki,która odbywać się będzie według poniższego harmonogramu:   Miejscowość   Odpady komunalne zmieszane(pojemniki) Odpady komunalne selektywne(worki)   Zielona (ul....

5 sierpnia 2013

Program usuwania azbestu – konsultacja społeczna

 Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt. 2, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

5 sierpnia 2013

Zakup strojów scenicznych dla chórów

Gmina Kuczbork-Osada zrealizowała operację pt: „Zakup strojów scenicznych dla chórów z Klubów Seniora z Zielonej i Kuczborka-Osady oraz Młodzieżowej Orkietry Dętej z Kuczborka-Osady” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego...

1 42 43 44 45 46 47