Kategoria - Informacje

27 lutego 2015

Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

W dniu 24.03.2015r. w Urzędzie Gminy w Kuczborku-Osadzie w godzinach 10.00 – 14.00, Specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego  w Ciechanowie p. Halina Pasikowska-Pikus, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego...

10 lutego 2015

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie

z dnia 09 lutego 2015 roku w sprawie miejsca, czasu i sposobu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014...

21 stycznia 2015

Informacja dla krwiodawców

15 stycznia 2015

Punkt Potwierdzeń w UG Kuczbork-Osada

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Kuczborku-Osadzie został uruchomiony Punkt Potwierdzenia profilu zaufanego. W celu potwierdzenia tożsamości i zweryfikowania poprawności danych użytkownika portalu ePUAP, co jest niezbędne do otrzymania profilu...

1 grudnia 2014

I sesja Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie

W dniu 27.11.2014r o godz. 10:00 odbyła się I sesja Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie w nowej kadencji 2014 – 2018. Poniżej krótka fotorelacja.  

24 listopada 2014

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Kuczbork – Osada w roku 2014

  „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Kuczbork–Osada w roku 2014” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...

21 listopada 2014

Lista rankingowa – „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

Projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion „Dotacje na...

1 40 41 42 43 44 47