Kategoria - Informacje

2 października 2014

Rekrutacja Internet w każdym zakątku LGD przedłużona

Rekrutacja do Projektu „Internet w każdym zakątku LGD” przedłużona do 10 października 2014 roku.

16 września 2014

Badanie Satysfakcji Klienta UG Kuczbork

Zapraszamy Państwa do pobrania i wypełnienia  Ankiety Badania Satysfakcji Klienta UG Kuczbork-Osada. Wypełnione arkusze ankiet prosimy o wrzucanie do skrzynki znajdującej się w Urzędzie. Wyniki przeprowadzonej ankiety pozwolą nam na wyciągnięcie...

16 września 2014

Zmiany w funkcjonowaniu placówki pocztowej w Kuczborku

Poczta Polska S.A. Region Sieci Warszawa-Województwo uprzejmie informuje, iż we wrześniu br. planowana jest centralizacja służby doręczeń z Urzędu Pocztowego Kuczbork do Urzędu Pocztowego Żuromin. Powyższa zmiana nie wpłynie na...

3 września 2014

Projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion „Dotacje na...

28 sierpnia 2014

Rekrutacja uczestników do projektu PRZEDŁUŻONA!!!

Projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion „Dotacje na...

1 sierpnia 2014

„Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

Projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion „Dotacje na...

18 lutego 2014

Rekrutacja beneficjentów do projektu systemowego w 2014 roku

„Człowiek  – najlepsza inwestycja”   OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie  w 2014 roku pozyskał  środki na realizację projektu systemowego  „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej na...

18 lutego 2014

Aktywizacja osób bezrobotnych 2014

„Człowiek  – najlepsza inwestycja”   OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie  w 2014 roku pozyskał  środki na realizację projektu systemowego  „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej na...

1 41 42 43 44 45 47