Zmiany w funkcjonowaniu placówki pocztowej w Kuczborku

16 września 2014 admin 0 Comments

Poczta Polska S.A. Region Sieci Warszawa-Województwo uprzejmie informuje, iż we wrześniu br. planowana jest centralizacja służby doręczeń z Urzędu Pocztowego Kuczbork do Urzędu Pocztowego Żuromin.

Powyższa zmiana nie wpłynie na zakres i jakość świadczonych usług. Przesyłki i przekazy będą doręczane przez listonoszy bezpośrednio do mieszkańców na dotychczasowych zasadach. W razie nieobecności adresata w chwili doręczania przesyłki (przekazu), będzie ona awizowana i złożona w placówce pocztowej zlokalizowanej w miejscowości Kuczbork, skąd adresat będzie mógł przesyłkę (przekaz) odebrać.
Ponadto informujemy, że planowana jest również zmiana formy organizacyjnej placówki. Urząd Pocztowy Kuczbork zostanie przekształcony w Filię UP Żuromin. Przedmiotowa zmiana nie będzie miała wpływu na jakość obsługi klienta. Placówka pocztowa w miejscowości Kuczbork będzie świadczyła pełen zakres powszechnych usług pocztowych.
Uwzględniając fakt, że z punktu widzenia klienta nie nastąpią żadne istotne zmiany, wyrażamy przekonanie, że przedstawione propozycje zostaną przyjęte przez Państwa ze zrozumieniem.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis