Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kuczbork-Osada

1 września 2020 admin 0 Comments

Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje, że w związku zawartym Porozumieniem z Ministrem Rozwoju w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kuczbork – Osada od dnia 31 sierpnia 2020 r. do 18 września 2020 r. na terenie gminy przeprowadzana będzie inwentaryzacja:

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Kuczbork-Osada będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie do utylizacji wyrobów azbestowych.

Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog z Warszawy. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Kuczbork-Osada.

Mieszkańców Gminy Kuczbork-Osada uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu udzielą niezbędnych wyjaśnień w zakresie wykonywanych prac.

Do wypełnienia ankiety będą potrzebne:

Ilość zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest

Zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kuczbork-Osada” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Ministerstwa Rozwoju w ramach „Konkursu AZBEST 2020”

Poprzedni wpis

Kolejny wpis