Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kuczbork-Osada

1 września 2020 admin 0 Comments

Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od dnia 31 sierpnia 2020 r. do 18 września 2020 r. na terenie Gminy Kuczbork-Osada przeprowadzana będzie inwentaryzacja:

Indywidualnych źródeł ciepła.

Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Kuczbork-Osada będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog z Warszawy. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Kuczbork-Osada.

Mieszkańców Gminy Kuczbork-Osada uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu udzielą niezbędnych wyjaśnień w zakresie wykonywanych prac.

Do wypełnienia ankiety będą potrzebne:

  • Informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła,

  • Instrukcja obsługi źródła ciepła,

Zgodnie z regulaminem MIWOP 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

Zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Kuczbork-Osada” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Do pobrania: Kuczbork-Osada zrodla ciepla.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis