Konsultacje społeczne w sprawie statutu gminy Kuczbork-Osada

6 września 2018 admin 0 Comments

OGŁOSZENIE
O przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały
w sprawie statutu gminy Kuczbork-Osada.

W celu zasięgnięcia opinii mieszkańców gminy Kuczbork-Osada przekazuję do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie statutu gminy Kuczbork-Osada stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  1. ustala się następujące terminy konsultacji:
    – rozpoczęcie: 7.09.2018r.
    – zakończenie: 27.09.2018r.
  2. Konsultacje przeprowadza się w formie udostępnienia projektu uchwały poprzez wyłożenie w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 6, I piętro , zamieszczenie na stronie internetowej urzędu http://ugkuczbork.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz u sołtysów w celu wyrażenia opinii, wniosków i uwag.
    Wszelkie uwagi oraz propozycje zmian w formie pisemnej należy kierować do dnia zakończenia konsultacji tj. do dnia 27 września 2018 roku na adres:

Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
Ul. Mickiewicza 7
09-310 Kuczbork

przesłać pocztą elektroniczną na adres: ugkuczbork@wp.pl ewentualnie w zeszycie uwag znajdującym się w Biurze Rady u P. Pauliny Rólka.

Wójt Gminy
/-/ Jacek Grzybicki

Do pobrania: Ogłoszenie Wójta Gminy Kuczbork-Osada Statut – projekt

Poprzedni wpis

Kolejny wpis