Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Kuczbork-Osada w 2018 roku

29 sierpnia 2018 admin 0 Comments

Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje, że zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Kuczbork – Osada w 2018 roku”.

Łącznie usunięto i unieszkodliwiono 47,83 Mg odpadu – wyrobów zawierających azbest. W tym roku usługa dotyczyła wyłącznie odbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów niebezpiecznych zawierających azbest (bez demontażu). Z usługi skorzystało 25 właścicieli nieruchomości.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis