IDM – informacje

19 lipca 2016 admin 0 Comments

Otrzymujemy zapytania od mieszkańców gminy dotyczące pro­jektu „Inter­net dla Mazow­sza”. Zakładał on wybudowa­nie na tere­nie Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego (w tym też gminy Kuczbork-Osada) świa­tło­wo­do­wej sieci szkie­le­towo dys­try­bu­cyj­nej. Informujemy, że siecią operuje firma KBTO. Wszelkie informacje dotyczące kolejnych etapów uruchamiania projektu na terenie gminy, powiatu, listę operatorów świadczących usługi poprzez sieć IDM, możliwość zadawania pytań mają Państwo na stronie: http://www.kbto.pl/o-firmie/internet-dla-mazowsza

Do pobrania: Mozliwosc_korzystania_z_sieci_IDM

Poprzedni wpis

Kolejny wpis