Oferta poradnictwa rodzinnego

18 lipca 2016 admin 0 Comments

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie funkcjonuje Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne udzielające wsparcia rodzinom naturalnym i zastępczym. Poradnictwo zapewnia mieszkańcom Powiatu Żuromińskiego uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej m.in. osobom stosującym przemoc w rodzinie. Podejmuje również działania mające służyć nawiązaniu współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania związane z pomocą sprawcom, jak i ich rodzinom. W ramach świadczonej pomocy w SPR udzielane są porady, prowadzone jest poradnictwo i terapia psychologiczna indywidualna oraz rodzinna, klienci informowani są o swoich prawach i uprawnieniach.

Poradnictwo psychologiczne

dyżury psychologów

  • wtorek od godziny 13:00
  • środa od godziny 12:00

Poradnictwo prawne

dyżur prawnika dla wszystkich mieszkańców powiatu

  • poniedziałek od godziny 11:30

dyżur prawnika dla osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej (zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)

  • codziennie w godzinach 8:00 – 12:00

Poradnictwo czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Dane teleadresowe: ul. Lidzbarska 27, Żuromin tel.23/657-09-04

Poprzedni wpis

Kolejny wpis