Ankieta diagnozująca problemy społeczne

14 marca 2016 admin 0 Comments

W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Kuczbork-Osada prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Państwa opinia jest dla nas niezwykle ważna w celu wytypowania poszczególnych celów i priorytetów na najbliższe lata.

Link do ankiety: Ankieta diagnozująca problemy społeczne w gminie Kuczbork-Osada

Poprzedni wpis

Kolejny wpis