Kategoria - Inwestycje

Inwestycje na terenie gminy Kuczbork-Osada

5 czerwca 2014

Krzywki Bratki – rewitalizacja

W br. kontynuowane są prace związane z rewitalizacją terenu w miejscowości Krzywki Bratki. Zadanie polega na zagospodarowaniu zbiornika wodnego w centrum wsi. W pierwszym etapie staw został oczyszczony i pogłębiony....

5 czerwca 2014

Fundusz sołecki 2014

Rozpoczęła się realizacja działań przewidzianych  w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2014. Zgodnie z założenia dla miejscowości Chojnowo zakupione i zamontowane  zostały urządzenia Placu zabaw przy Szkole Podstawowej. Koszt urządzenia...

4 grudnia 2013

Modernizacja dróg – Bagienice Nowe

Zakończone zostały prace związane z modernizacją kolejnego odcinka drogi gminnej, tym razem w miejscowości Bagienice Nowe. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy oraz położenie nawierzchni asfaltowej, a także wykonanie poboczy. Zadanie...

26 listopada 2013

Budowa szatni w Kuczborku

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. „Urządzenie stadionu sportowego w Kuczborku-Osadzie budowa budynku gospodarczo-socjalnego”. Zadanie realizowała Firma WACH-BUD z Lidzbarka. Wartość wykonanych robót to ponad 186 tys. złotych,...

29 października 2013

Chodnik Gościszka

Zakończone zostały roboty budowlane przy budowie chodnika w miejscowości Gościszka. W dniu 23 października dokonano odbioru robót Była to wspólna inwestycja ze Starostwem Powiatowym. Dzięki jej realizacji poprawiła się estetyka...

5 września 2013

Prace rewitalizacyjne w miejscowości Krzywki-Bratki

Trwają roboty związane z rewitalizacją terenu w miejscowości Krzywki Bratki. Zadanie polega na zagospodarowaniu zbiornika wodnego w centrum wsi. W pierwszym etapie staw zostanie oczyszczony i pogłębiony, a następnie teren...

5 września 2013

Budowa szatni na stadionie w Kuczborku

Rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn. „Urządzenie stadionu sportowego w Kuczborku-Osadzie- budowa budynku gospodarczo-socjalnego”. Zadanie realizuje Firma WACH-BUD z Lidzbarka. Termin zakończenia to 30 październik 2013 rok.

3 września 2013

Przebudowa chodnika w miejscowości Gościszka

Rozpoczęły się roboty przy przebudowie chodnika w m. Gościszka , na odcinku od przystanku PKS do Szkoły Podstawowej. Chodnik usytuowany jest przy drodze powiatowej , stąd też jest to wspólne...

1 2 3 4