Komunikat dotyczący pracy Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

17 marca 2020 admin 0 Comments

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie od dnia 16.03.2020 r. (poniedziałek) do odwołania będzie zamknięty dla Klientów.

Wszystkie sprawy będą załatwiane za pośrednictwem:

– poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Stefana „Grota” Roweckiego 4, 06-500 Mława;

– poczty elektronicznej pod adresem: zum_mlawa@pro.onet.pl;

– telefonu pod numerem: 23 654 35 41, 23 654 99 94;

– faxu pod numerem: 23 654 41 92.

Ponadto od dnia 16.03.2020 r. Zakład wstrzymuje wyjścia pracowników odczytujących wodomierze w terenie. W celu dokonania odczytów wodomierzy pracownicy będą kontaktować się z Odbiorcami usług telefonicznie. Aktualny stan wodomierza można zgłaszać pod numerem telefonu: 23 654 35 41 wew. 42, 43, 48, 50, 41 oraz pod numerem telefonu konserwatora wodociągu.

W przypadku, kiedy nie będzie aktualnego stanu wodomierza, ilość pobranej wody ustalana będzie na podstawie średniego zużycia wody w okresie 4 miesięcy (dwóch okresów rozliczeniowych) przed wprowadzeniem niniejszego Komunikatu.

Za utrudnienia Zakład przeprasza i liczy na Państwa wyrozumiałość.

O wszelkich zmianach Zakład będzie informować na bieżąco na stronie internetowej pod adresem: www.zuwmlawa.pl

Zakład zapewnia, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostawy wody, a także odbioru ścieków. Urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne posiadają zdolność do realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewniają należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Zakład prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz kontrolę jakości wody.

 

DYREKTOR
Zakładu Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

mgr inż. Jan Stępka

Poprzedni wpis

Kolejny wpis