Usuwanie folii rolniczych

6 listopada 2019 admin 0 Comments

W związku z przygotowywaniem przez Gminę Kuczbork – Osada wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego – „Usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o przekazywanie do Urzędu Gminy niezbędnych informacji dotyczących ilości zgromadzonych odpadów:
• folii rolniczych,
• siatki i sznurka do owijania balotów,
• opakowań po nawozach,
• opakowań typu Big-Bag.

Powyższe informacje należy przekazywać na załączonym poniżej formularzu:

– drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ugkuczbork.pl lub

– za pośrednictwem poczty polskiej na adres urzędu: Urząd Gminy w Kuczborku – Osadzie, ul. Mickiewicza 7A, 09-310 Kuczbork lub

– osobiście do pokoju nr 9

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2019 roku (liczy się data wpływu formularza do Urzędu Gminy w Kuczborku-Osadzie).
Formularze złożone po terminie nie będą uwzględnione w składanym przez gminę wniosku.
Koniecznym warunkiem przekazania przedmiotowej informacji jest potwierdzenie klauzuli informacyjnej dotyczącej RODO.

Dokumenty do pobrania: Formularz – folie

Poprzedni wpis

Kolejny wpis