Konsultacje – Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

10 października 2019 admin 0 Comments

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w Kuczborku – Osadzie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kuczbork – Osada z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Treść projektu uchwały, Program współpracy oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2019 roku na:

  • adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugkuczbork.pl lub
  • adres urzędu: Urząd Gminy w Kuczborku – Osadzie, ul. Mickiewicza 7A, 09-310 Kuczbork lub
  • faks: 23/657-62-59 w. 32.

Pliki do pobrania

formularz_uwag_program_2020

Uchwała w spr. Programu współpracy 2020

 

Poprzedni wpis

Kolejny wpis