Ćwiczenia Renegade-Sarex-19

25 maja 2019 admin 0 Comments

W związku z planowanym na 28 maja 2019 r. w godzinach 8:00 – 18:00 ćwiczeniem pk. Renegade-Sarex-19 przeprowadzony zostanie na terenie województwa mazowieckiego trening działania elementów systemu ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza (SWA).

Podczas treningu mogą zostać uruchomione syreny przy strażnicach OSP na terenie gminy Kuczbork-Osada:

  • ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty,
  • odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

Mieszkańców prosi się o niepodejmowanie żadnych działań po usłyszeniu sygnału.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis