Konkurs „Najpopularniejszy Dzielnicowy 2017”

5 stycznia 2018 admin 0 Comments

Komenda Powiatowa Policji w Żurominie oraz samorządy powiatu żuromińskiego serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców powiatu do udziału w kolejnej już IX edycji konkursu o tytuł „Najpopularniejszego dzielnicowego 2017”. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych oraz w Kurierze Żuromińskim. Sylwetki poszczególnych dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Żurominie będą prezentowane na łamach „Kuriera Żuromińskiego”, na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Żurominie, w zakładce pod pozycją „Dzielnicowi”.
Konkurs potrwa od 2 stycznia do 31 stycznia 2018 roku. Jedynym kryterium oceny, będą smsy oddane przez mieszkańców. Dzielnicowy, który uzbiera najwięcej „smsów” zdobędzie tytuł „Najpopularniejszego Dzielnicowego”. Tytuł zostanie przyznany jednemu dzielnicowemu. Nazwiska i rejony dzielnicowych dostępne są na stronie internetowej KPP w Żurominie w zakładce 
PREWENCJA oraz numery przypisane do każdego dzielnicowego na którego będzie można wysłać smsa. Podobnie jak w latach poprzednich głównym celem organizowanego konkursu jest popularyzowanie sylwetek dzielnicowych wśród lokalnej społeczności, a zarazem kreowanie pozytywnego wizerunku Policji i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Żuromińskiego.
Proponowana forma pozwoli mieszkańcom na szersze poznanie swojego dzielnicowego – policjanta pierwszego kontaktu, a miarą „popularności” będzie aktywność podejmowanych działań przez dzielnicowego w zakresie poprawy bezpieczeństwa w powierzonym rejonie. Konkurs dodatkowo stworzy możliwość oceny stopnia zaufania, jakim darzą go mieszkańcy, będzie również pomocnym narzędziem w ocenie merytorycznej dokonywanej przez bezpośredniego przełożonego. Patronat medialny nad konkursem objął: Kurier Żuromiński który będzie prezentował sylwetki poszczególnych dzielnicowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu żuromińskiego do udziału w konkursie.

Wysyłając sms na numer 7148
1. asp. szt. Marek Bartczak sms KZ.ND. 1
2. asp. Piotr Goszczyński sms KZ.ND.2
3. st. asp. Tomasz Piechota sms KZ.ND.3
4. mł. asp. Marek Pietraś sms KZ.ND.4
5. asp. szt. Zbigniew Romanowski sms KZ.ND.5
6. sierż. szt. Rafał Rynkowski sms KZ.ND.6
7. asp. szt. Krzysztof Sawicki sms KZ.ND.7
8. st.asp. Sławomir Skirzyński sms KZ.ND.8
9. mł. asp. Dawid Rakoczy sms KZ.ND.9

Do pobrania: Ogłoszenie o konkursie

Poprzedni wpis

Kolejny wpis