Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Gminy Kuczbork-Osada na lata 2017-2026

3 lipca 2017 admin 0 Comments

Informuję, że od dnia 3 lipca 2017r. rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Kuczbork-Osada na lata 2017-2026.
Wszelkie uwagi i wnioski należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@ugkuczbork.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie, ul. Adama Mickiewicza 7A, 09-310 Kuczbork lub osobiście w Biurze Rady u p. Pauliny Rólki, pokój Nr 6 – I piętro. Konsultacje będą trwały do 25 lipca 2017r.

Wójt Gminy Kuczbork-Osada
/-/ Jacek Grzybicki
do pobrania:

Poprzedni wpis

Kolejny wpis