Strategia Rozwoju Gminy Kuczbork – Osada na lata 2017-2026

21 kwietnia 2017 admin 0 Comments

Etap II – Diagnoza problemów w gminie

Pragnę Państwa poinformować, że trwają prace nad opracowaniem projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kuczbork – Osada na lata 2017-2026”.

We współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z Warszawy w dniach 24 marca i 28 marca odbyły się warsztaty strategiczne, czyli spotkania z udziałem przedstawicieli różnorodnych środowisk z terenu naszej gminy w celu wypracowania strategicznych rozwiązań na najbliższe lata.

Następnym etapem opracowania dokumentu jest ankietyzacja mieszkańców gminy, aby z jak najszerszego grona społeczeństwa zebrać opinie o najistotniejszych problemach naszej gminy.

Końcowy projekt strategii obejmie:

  • raport o stanie gminy,
  • raport z ocen mieszkańców na temat warunków życia i jakości usług publicznych,
  • analizę najważniejszych problemów oraz szans rozwojowych gminy,
  • określenie wizji rozwoju,
  • prezentację strategicznych celów rozwoju w perspektywie wieloletniej
  • zestawienie wskaźników oddziaływania strategii,
  • plan działań krótkoterminowych,
  • plan zarządzania strategią.

Liczę na państwa pomoc i zaangażowanie w pracę nad strategią i zachęcam do wypełniania ankiet.

Link do ankiety on-line aktywny będzie do dnia 22 maja 2017 roku.

Wójt Gminy
Kuczbork – Osada

Link do ankiety online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ1QqfJzU6-awHhYPYIMH6ks2lk4WhNi4F176YBPlWJzPbAg/viewform

Poniżej fotorelacja z warsztatów strategicznych

Poprzedni wpis

Kolejny wpis