Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24 stycznia 2017 admin 0 Comments

Urząd Gminy w Kuczborku – Osadzie zawiadamia, że Rada Gminy w Kuczborku – Osadzie Uchwałą Nr XXII/164/2017z dnia 12stycznia 2017 roku ustaliła następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące od dnia 1 lutego 2017 roku:

 

Dla nieruchomości zamieszkałych
Lp. Sposób zbierania odpadów komunalnych Wybrana metoda Wysokość opłaty
1. Odpady zbierane w sposób selektywny Miesięcznie od mieszkańca 7,00 zł
2. Odpady nie zbierane w sposób selektywny (zmieszane)

 

Miesięcznie od mieszkańca 12,00 zł
Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
3. Odpady zbierane w sposób selektywny Pojemnik o pojemności 120l 18,00 zł
4. Pojemnik o pojemności 1100l 132,00 zł
5. Odpady nie zbierane w sposób selektywny (zmieszane) Pojemnik o pojemności 120l 24,00 zł
6. Pojemnik o pojemności 1100l 180,00 zł

WÓJT GMINY
KUCZBORK – OSADA

 

 

Poprzedni wpis

Kolejny wpis