Odbiór odpadów w 2017 roku

10 stycznia 2017 admin 0 Comments

Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje, że w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku odpady komunalne z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kuczbork-Osada będą odbierały:

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.,
ul. Szpitalna 125,
09-300 Żuromin,
tel. 23/ 657-27-60, 657-29-57

Jednocześnie informuję, że harmonogram zbiórki odpadów komunalnych nie uległ zmianie.

Wójt Gminy
/ – / Jacek Grzybicki

Poprzedni wpis

Kolejny wpis