Apel Głównego Lekarza Weterynarii

29 sierpnia 2016 admin 0 Comments

W Polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) spowodowane nieodpowiedzialnym postępowaniem człowieka.

Apeluję do rolników, których gospodarstwa znajdują się w strefach, gdzie wprowadzono restrykcje weterynaryjne, aby nie nabywali świń bez oznakowania i świadectw zdrowia oraz z niewiadomego źródła.

Należy rejestrować w AR i MR wszystkie świnie (nawet jedną sztukę), zgłaszać terminowo urodzenia i przemieszczenia świń.

Apeluję do Państwa abyście bezwzględnie przestrzegali podstawowych, obowiązkowych zasad ochrony własnych gospodarstw, w których należy:

  • zabezpieczyć chlewnie, świnie, ściółkę oraz pasze przed dostępem dzików,
  • wyłożyć maty nasączone płynem dezynfekcyjnym przed wjazdem do gospodarstwa i przy wejściu do chlewni,
  • przestrzegać zakazu karmienia świń odpadami kuchennymi,
  • nie wpuszczać osób postronnych na teren gospodarstwa,
  • zgłaszać każde podejrzenie choroby świń lekarzowi weterynarii.

Szanowni Państwo, podkreślam, ASF jest chorobą niegroźną dla człowieka, ale bardzo groźną chorobą dla świń oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis