Statuty sołectw – konsultacje społeczne

9 lutego 2016 admin 0 Comments

W celu zasięgnięcia opinii mieszkańców gminy Kuczbork-Osada Wójt Gminy przekazuje do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie statutów sołectw stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  1. ustala się następujące terminy konsultacji:
    – rozpoczęcie: 9.02.2016r
    – zakończenie: 01.03.2016r.
  2. Konsultacje przeprowadza się w formie udostępnienia projektu uchwały poprzez wyłożenie w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 6, I piętro, zamieszczenie na stronie internetowej urzędu http://ugkuczbork.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz u sołtysów w celu wyrażenia opinii, wniosków i uwag.

Wszelkie uwagi oraz propozycje zmian w formie pisemnej należy kierować do dnia zakończenia konsultacji tj. do dnia 01 marca 2016 roku na adres:

Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
ul. Mickiewicza 7
09-310 Kuczbork,

przesłać pocztą elektroniczną na adres: ugkuczbork@wp.pl ewentualnie w zeszycie uwag znajdującym się w Biurze Rady u P. Ewy Prokopczyk

pliki do pobrania: Ogloszenie wraz z projektem uchwały

Poprzedni wpis

Kolejny wpis