Usuwanie azbestu – nabór wniosków o dofinansowanie

1 grudnia 2015 admin 0 Comments

Ogłoszenie
o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kuczbork – Osada w 2016 roku

Wójt Gminy Kuczbork – Osada informuje o naborze wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kuczbork – Osada.
W miarę uzbieranych wniosków oraz pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w 2016 roku dofinansujemy koszty demontażu, transportu i utylizacji azbestu.
O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z: demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
Osoby zainteresowane powinny złożyć do końca tego roku wniosek na usunięcie wyrobów zawierających azbest w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Kuczborku – Osadzie (formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny w tut. Urzędzie oraz na stronach internetowych urzędu).

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK na usuniecie azbestu

Informacja o wyrobach zawierajacych azbest_wzor

Zal 2 zgoda wlasciciela

Zal 3 oswiadczenie przetwarzanie danych osobowych

Zal 4 prowadzenie dzialal

zal 5 pomoc de minimis

zal 6 odpowiedzialnosc karna

Poprzedni wpis

Kolejny wpis