Badania przesiewowe słuchu u dzieci rolników

4 września 2015 admin 0 Comments

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 będzie realizowany Program badań przesiewowych słuchu u dzieci rolników ze szkól podstawowych położonych w gminach wiejskich. Celem programu, jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego. Program, który obejmie ponad 120 000 dzieci będzie realizowany w pierwszym etapie w 8 województwach Polski wschodniej, a w drugim w 8 województwach Polski zachodniej. Partnerami programu są: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”.

Program stanowi kontynuację programów realizowanych w latach 2008, 2010 i 2011. Badania przesiewowe słuchu przeprowadzone w poprzednich latach objęły populację ponad 350 tysięcy dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie całej Polski i pokazały, że nawet co 6 dziecko może mieć różnego rodzaju pro­blemy związane ze słuchem, które mają istotne znaczenie dla rozwoju dziecka i wyników nauczania. Uzyskane wyniki potwierdziły dużą skalę problemu zaburzeń słuchu wśród dzieci w wieku szkolnym.

Realizacja bezpłatnych i dobrowolnych badań przesiewowych słuchu na terenie Państwa województwa planowana jest w okresie od września do grudnia 2015 roku. W ramach Programu zostaną wykonane w szkołach audiometryczne badania przesiewowe słuchu u dzieci, których rodzice/opiekunowie wyrażą na nie zgodę. Wszystkie badania są bez­pieczne. nieinwazyjne i nieuciążliwe dla dziecka. Przypominamy, że wiele zaburzeń słuchu wykrytych we wczesnej fazie może być skutecznie i szybko wyleczonych.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Szczegóły programu dostępne pod adresem:
Przesiewowe badanie słuchu dzieci rolników

Poprzedni wpis

Kolejny wpis