Informacja o korzystaniu z Podstawowej Opieki Zdrowotnej – SPZZOZ Żuromin

26 marca 2015 admin 0 Comments

Informujemy mieszkańców Gminy o możliwości korzystania z opieki zdrowotnej w zakresie POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna) również po godzinie 18:00, gdy udzielanie świadczeń kończy lekarz rodzinny/pediatra w Poradni Lekarza POZ, jako że SPZZOZ Żuromin posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatorium (czyli na miejscu) lub w domu pacjenta. Istnieje również możliwość udzielenia porady telefonicznie – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. (Dz.U.2013.1248) od 1 stycznia 2014 roku prowadzony jest rejestr rozmów telefonicznych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Ze świadczeń NiŚOZ należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, a także w przypadku potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Poradnie NiŚOZ udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może więc uzyskać świadczenie również poza godzinami pracy Poradni Lekarza POZ (lekarza rodzinnego) i to bez względu na miejsce zamieszkania właśnie w NiŚOZ – warto o tym pamiętać.

Zachęcamy więc mieszkańców do korzystania również z tej formy opieki zdrowotnej (ogłoszenie w załączeniu).

Informuję ponadto, że SPZZOZ Żuromin od dnia 01.01.2015 r. realizuje pakiet onkologiczny w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w poradniach: chirurgicznej, chorób płuc i gruźlicy, dermatologicznej, ginekologiczno-położniczej, laryngologicznej, neurologicznej oraz onkologicznej) – są to świadczenia związane z wydaniem karty DiLO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) oraz leczeniem onkologicznym.

Nocna i Świąteczna Opieka ZdrowotnaSzybka Terapia Onkologiczna

Poprzedni wpis

Kolejny wpis