Podpisanie umowy na budowę szatni w Kuczborku-Osadzie

17 maja 2013 admin 0 Comments

W  dniu 7 maja 2013 roku Wójt Gminy Tadeusz Burakowski podpisał umowę na realizację zadania pn. Urządzenie stadionu sportowego w Kuczborku-Osadzie- budowa budynku gospodarczo-socjalnego” z Firmą WACH-BUD Adam Wachocki, ul. Zieluńska 46, 13-230 Lidzbark.  Wykonawca został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego. Koszt realizacji zamówienia wynosi 186 325,86 zł.  Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania ze środków unijnych  w kwocie 109 100,00 zł. Termin realizacji do 30 października 2013 roku.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis