Komunikowanie sie językiem migowym w Urzędzie

12 czerwca 2012 ewa 0 Comments

Informacja

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach

 komunikowania się

Od 1 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania sie, które daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tlumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Z związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłości ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy w Kuczborku-Osadzie, ul. Mickiewicza 7,  w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

– e-mail: ugkuczbork@poczta.wp.pl

-telefonicznie/ faxem na nr 23 657 62 59

Poprzedni wpis

Kolejny wpis