III edycja Mazowieckiego Konkursu organizowanego przez KRUS

23 kwietnia 2012 ewa 0 Comments

Rusza konkurs organizowany przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie.

W tym roku rozpoczyna się już

III edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bhp i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

promującego bezpieczeństwo pracy na roli, organizowanego przez KRUS we współudziale instytucji samorządowych i lokalnych mediów.

Do udziału w tym Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 3 etapach (gminnym, powiatowym i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie. Laureaci I miejsca w poszczególnych etapach przechodzą do następnej tury Konkursu. Aby wziąć udział w Konkursie trzeba najpierw wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówkach Terenowych KRUS, Urzędach Gmin (bądź na stronie internetowej KRUS).

Termin zgłoszeń upływa z  dniem 15 czerwca br.

Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.

Więcej informacji na stronie KRUS.

 

 

 

Kolejny wpis