Gmina Kuczbork-Osada

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Kuczbork-Osada położona jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego i w północno-wschodniej części powiatu żuromińskiego.


Pokaż Gmina Kuczbork-Osada na większej mapie


Zajmuje 121,6 km2, co stanowi 15,2% ogólnej powierzchni powiatu. Gminę zamieszkuje ok. 5,3 tys. mieszkańców*, tj. 13% ogólnej liczby ludności powiatu (4 miejsce pod względem zaludnienia w powiecie) i ok. 0,1% ludności województwa mazowieckiego. Gmina Kuczbork-Osada sąsiaduje z 6 gminami: Żuromin i Lubowidz, Lipowiec Kościelny i Szreńsk (powiat mławski), oraz Działdowo i Płośnica (powiat działdowski, woj. warmińsko-mazurskie). W granicach gminy znajduje się 16 sołectw. Największą pod względem zaludnienia miejscowością jest Zielona – 1859 osób, a następnie Kuczbork Wieś – 587 i Chojnowo – 547. Jednostka osadnicza, w której skład wchodzi miejscowość gminna, tj. Kuczbork-Osada, Kuczbork-Wieś liczy łącznie 963 mieszkańców. Gmina leży w zasięgu oddziaływania miasta Żuromina (ok. 10km) oraz miasta Mławy (ok. 30km). Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 563 relacji Mława-Rypin. Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych. Wynika to z dotychczasowego charakteru zagospodarowania oraz uwarunkowań sprzyjających rozwojowi tych funkcji. Obszar gminy preferowany jest do rozwoju rolnictwa ekologicznego. (*dane dot. ludności – 2000r.)

ZIELONA – historia miejscowości

Zielona – wieś położona w pólnocnej części Mazowsza. Najstarsze luźne znaleziska świadczące o osadnictwie na terenie wsi pochodzą z II w n.e.

 Pierwsza wzmianka dotycząca miejscowości datuje się na rok 1351. Z 1369 roku pochodzi dokument przekazujący Adamowi Śwince wieś Zieloną przez Piotra ze Strzyg, stolnika dobrzyńskiego. W roku 1383 książe Siemowit IV zatwierdza dokumentem, że Zielona jest własnością Adama Świnki.

Parafia p.w. św. Marcina została erygowana w I połowie XIV wieku. Po raz pierwszy była wzmiankowana w 1449r. W XV wieku Jan Świnka, sędzia zawkrzeński, późniejszy kasztelan płocki jest właścicielem Zielonej, Chojnowa, Niedziałek. W wieku XVI Zielona jest jedną z największych wsi w Polsce, posiada 133 włóki i ponad 400 mieszkańców. Feliks Świnka-Zielinski pełni urząd podsędka płockiego. Był posłem ziemi płockiej na Sejm Walny.

Ostanim właścicielem Zielonej z rodu Świnków była Franciszka Zielińska, która wyszłą za mąż za Karola Kisielnickiego. Po jej śmierci pod koniec XVIII wieku majątek przejdzie we władanie Kisielnickich. Włodzimierz Kisielnicki to wybitny przedstawiciel polskiego pozytywizmu. Członek organiazcji „Białych” przed powstaniem Styczniowym oraz Towarzystwa Rolniczego, organizator kursów rolniczych, prekursor mowoczesnego rolnictwa. W latach 1842-1877 wybudowany został neorenesansowy pałac w otoczeniu romantycznego parku pałacowego typu włoskiego. W XX wieku – aż do lat dziewięćdziesiątnych – właściciele majątku bardzo często się zmieniali. Od tego czasu jednak sytuacja się zmieniła i ustabilizowała. Obecny właściciel dawnego majątku i pałacu w Zielonej bardzo się zaangażował w przywrócenie im dawnego blasku czego efekty już w chwili obecnej są mocno widoczne.