Kategoria - Inwestycje

Inwestycje na terenie gminy Kuczbork-Osada

2 października 2014

Budowa kanalizacji w Zielonej II etap

Rozpoczęła się budowa kanalizacji w miejscowości Zielona, jest to realizacja drugiego etapu budowy tej inwestycji. W procedurze przetargowej wyłoniony został wykonawca, którym została Firma „Domex” z Żuromina. Koszt realizacji inwestycji...

2 września 2014

Budowa trybun i parkingów na stadionie

Zakończył się ostatni etap robót związanych z budową stadionu sportowego w Kuczborku-Osadzie, obejmujący zadanie pn. „ Budowa trybun sportowych wraz z budową parkingów i chodników”. Zadanie to realizowała Firma Usługi...

2 września 2014

Bagienice Nowe – fundusz sołecki

W miejscowości Bagienice Nowe, zgodnie z założeniami Funduszu Sołeckiego,  oczyszczony został staw i wstępnie wyrównany teren wokół, w planach na ten rok jest jeszcze posiane trawy.

2 września 2014

Gościszka – fundusz sołecki

W ramach działań podejmowanych w m. Gościszka, wykonany został odcinek kanalizacji burzowej,  zakończone zostało zasypywanie  sadzawki. W miesiącu wrześniu podjęte zostaną dalsze prace związane z tym zadaniem.

2 września 2014

Łążek – fundusz sołecki

W miejscowości Łążek przy dużym zaangażowaniu mieszkańców uporządkowany został teren wokół Świetlicy Wiejskiej, wykarczowane zostały krzewy, wywiezione śmieci, boisko zostało wyrównane i obsiane  trawą. Pracownicy Urzędu Gminy wymienili  ogrodzenie terenu.

2 września 2014

Sarnowo – fundusz sołecki

W miejscowości Sarnowo w ramach Funduszu Sołeckiego uporządkowana ma zostać droga gruntowa, w pierwszym etapie geodeci wytyczyli właściwy jej przebieg a następnie zostaną podjęte dalsze działania w celu jej remontu,...

2 września 2014

Szronka – fundusz sołecki

Dla miejscowości Szronka zakupiona została siłownia, w jej skład wchodzi zestaw do ćwiczeń Atlas, rower magnetyczny,  ławka treningowa, bieżnia oraz sztanga,  podjęte zostały też prace związane z przystosowaniem pomieszczeń w...

5 czerwca 2014

Nowa Wieś – zagospodarowanie terenu przy dawnej zlewni mleka

Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych przez Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie,  uporządkowali i zagospodarowali teren przy budynku byłej Zlewni Mleka w Nowej Wsi. Wywiezione zostały śmieci, wykarczowane krzewy, teren wyrównany,...

1 2 3 4