Kategoria - Inwestycje

Inwestycje na terenie gminy Kuczbork-Osada

6 września 2019

Informacja

„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Kuczbork-Osada w 2019 roku” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 8 996,00 zł.

8 czerwca 2018

Nowe oznakowanie ulic

W ostatnim czasie na ulicach Kuczborka-Wsi, Kuczborka-Osady i Zielonej zostały zamontowane nowe, jednolite tablice z nazwami ulic.

25 sierpnia 2017

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś – Łążek

W dniu 24 sierpnia 2017r dokonano technicznego odbioru inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4601W Nowa Wieś – Działdowo na odcinku Nowa Wieś – Łążek”. Gmina Kuczbork-Osada współfinansowała środki w...

11 września 2015

Park w Kuczborku-Osadzie oddany do użytku

Wójt Gminy Kuczbork-Osada serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy do aktywnego wypoczynku w ramach dofinansowanego zadania pn.: „Rewitalizacja parku wiejskiego w m. Kuczbork -Osada”  działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego...

11 września 2015

„Błotko” w Kuczborku-Wsi

W dniu 13 listopada 2014 roku zostało zakończone zadanie pn.:”Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m.  Kuczbork – Wieś”  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom...

8 lipca 2015

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zielona -Etap II cz. II

„Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Zielona Gmina Kuczbork – Osada – etap II cz. II” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,...

4 listopada 2014

Fundusz sołecki – Olszewko

Zakończyła się realizacja Funduszu Sołeckiego w miejscowości Olszewko. W jego ramach wykonano malowanie wewnątrz budynku świetlicy (remizy) wiejskiej, odnowione zostały stoły, zakupiono 100 szt. krzeseł, ponadto wymienione zostanie oświetlenie. Prace...

2 października 2014

Zagospodarowanie „Błotka” w Kuczborku Wsi

Trwają intensywne prace przy rewitalizacji terenu tzw. „Błotka” w Kuczborku. Zadanie realizuje wyłoniona w wyniku przetargu Firma „Domex” z Żuromina, koszt zadania 232 tyś. złotych, Gmina pozyskała na ten cel...

1 2 3 4