Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Łążek

30 września 2020 admin 0 Comments

We wrześniu br. zakończono realizację zadania pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Łążek”.

Prace modernizacyjne w budynku świetlicy polegały na remoncie sufitu – położenie paneli sufitowych, oraz czyszczeniu, zaimpregnowaniu i pomalowaniu podłogi. Do budynku zakupiono trzy grzejniki elektryczne. W części dotyczącej zagospodarowania terenu wokół świetlicy zakupiono następujące elementy małej architektury: dwa komplety ogrodowe (złożone ze stołu i ławy), dwie ławki z oparciem, dwa kosze na śmieci, stojak na rower oraz regulamin. Wykonano chodnik z kostki brukowej z dwóch stron budynku (od strony wejścia (taras) i od strony placu zabaw) oraz wykonano ogrodzenie panelowe terenu.

Zadanie współfinansowano przy pomocy środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis