Zaproszenie do konsultacji

28 września 2020 admin 0 Comments

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w Kuczborku – Osadzie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kuczbork – Osada z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”
Treść projektu uchwały, Program współpracy oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej.
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2020 roku na:
adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugkuczbork.pl lub adres urzędu: Urząd Gminy w Kuczborku – Osadzie, ul. Mickiewicza 7A, 09-310 Kuczbork lub faks: 23/657-62-59 w. 32.
Pliki do pobrania

Poprzedni wpis

Kolejny wpis