Susza – aktualizacja (zmiana)

11 września 2019 admin 0 Comments

W związku ze stanowiskiem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z dnia 4 września 2019 roku i zapytaniami dotyczącymi szacowania strat na łąkach i pastwiskach Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje, co następuje.
Do dnia 23 września b. r. istnieje możliwość złożenia wniosku o szacowanie szkód w związku z suszą dla łąk i pastwisk występujących na I kategorii glebowej – bardzo podatnej na suszę. Szacowaniu podlegają pastwiska poza okresem wzrostu i łąki poza pierwszym pokosem.
Położenia działek będą weryfikowane z mapą podatności gleb na suszę dostępną pod http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/.
Rolnicy, którzy złożyli wnioski o szacowanie szkód w związku z wystąpieniem suszy na uprawach kukurydzy proszeni są o dołączenie do złożonego wcześniej wniosku wniosku uzupełniającego i z rozpisanie trwałych użytków zielonych – szacowany będzie tylko 3 pokos.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis