Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku

2 kwietnia 2019 admin 0 Comments

W 2019 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje jak co roku w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników – ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004 a 2012 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS. Podstawę skierowania stanowi: wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. (UWAGA! druki i dostępne w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej http://www.krus.gov.pl/). Wypełniony wniosek przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę należy złożyć w najbliższej dla miejsca zamieszkania jednostce KRUS (tj. w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy), w terminie do 10 maja 2019r. Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza regionalnego inspektora. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym i wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie na rehabilitację można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Żurominie lub Placówce Terenowej KRUS w Ciechanowie osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 23-6590418 lub 23-6742417 lub w innych jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy (http://www.krus.gov.pl/).

W 2019 roku PT KRUS w Ciechanowie, otrzymała 29 miejsc w niżej podanych Centrach:

    • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju (choroby układu
      oddechowego) I turnus: 10.07 — 30.07.2019 r.
    • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (choroby układu ruchu) II turnus: 29.07 — 18.08.2019 r.

Wnioski należy składać w PT KRUS do 10 maja 2019r.

do pobrania: pismo krus

Poprzedni wpis

Kolejny wpis