Spotkanie informacyjne

15 października 2018 admin 0 Comments

W dniu 10 października w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczborku  odbyło się spotkanie dla mieszkańców Gminy Kuczbork-Osada w sprawie rządowego programu „Czyste powietrze”. Głównymi prowadzącymi byli pracownicy zamiejscowego wydziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Płocku. Omówili oni zasady i tryb ubiegania się o dotację lub pożyczkę w ramach programu. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy.

Przypominamy, że wszelkie informacje o programie można znaleźć na stronie interenowej: www.wfosigw.pl – zakładka „Czyste powietrze”.

Strona do składania wniosków: https://portal.wfosigw.pl

Wydział Zamiejscowy WFOSiGW w Ciechanowie
Adres: ul. Mickiewicza 7, 06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 14 69, fax (23) 672 14 69 w. 25
Obsługuje powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski, pułtuski, żuromiński

Poprzedni wpis

Kolejny wpis