Informacja nt. sieci szkół w gminie Kuczbork-Osada

21 kwietnia 2017 admin 0 Comments

INFORMACJA WÓJTA GMINY KUCZBORK-OSADA

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) informuję, co następuje:

Sieć publicznych 8 klasowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuczbork-Osada od dnia 1 września 2017 r.

 1. Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Kuczborku-Osadzie, 09-310 Kuczbork
 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonej, 09-310 Kuczbork
 3. Szkoła Podstawowa w Sarnowie, 09-310 Kuczbork
 4. Szkoła Podstawowa w Chojnowie, 09-310 Kuczbork
 5. Szkoła Podstawowa w Gościszce, 09-310 Kuczbork

Granice obwodów publicznych 8 klasowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuczbork-Osada od dnia 1 września 2017 r.

 1. Obwód Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kuczborku-Osadzie , 09-310 Kuczbork
  Obejmuje miejscowości: Kuczbork-Osada. Kuczbork-Wieś, Kozielsk, Krzywki – Bratki, Osowa, Mianowo, Przyspa, Chodubka, Nidzgora, Olszewko
 2. Obwód Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Zielonej, 09-310 Zielona
  Obejmuje miejscowości: Zielona, Sadowo
 3. Obwód Szkoły Podstawowej w Sarnowie. 09-310 Kuczbork
  Obejmuje miejscowości: Sarnowo. Nowa Wieś, Szronka, Niedziałki, Łążek
 4. Obwód Szkoły Podstawowej Chojnowie. 09-310 Kuczbork obejmuje miejscowość Chojnowo
 5. Obwód Szkoły Podstawowej w Gościszce, 09-310 Kuczbork
  Obejmuje miejscowości: Gościszka, Gościszka Wygoda, Bagienice Duże, Bagienice Małe, Bagienice Nowe

Sieć prowadzonych przez Gminę Kuczbork-Osada klas II i III dotychczasowego publicznego gimnazjum od dnia 1 września 2017 r.

 1. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Kuczborku-Osadzie im. Adama Mickiewicza w Kuczborku-Osadzie, 09-310 Kuczbork w Zespole Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w: Kuczborku-Osadzie.
 2. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zielonej , 09-310 Zielona w Zespole Placówek Oświatowych im.Jana Pawia II w Zielonej.

Granice obwodów klas II i III dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Kuczbork-Osada, od dnia 1 września 2017 r.

 1. Obwód klas dotychczasowego Gimnazjum w’ Kuczborku-Osadzie obejmuje miejscowości:Kuczbork-Wieś, Przyspa,Kuczbork-Osada,Kozielsk,Krzywki Bratki, Osowa, Mianowo, Nidzgora, Olszewko, Chodubka, Chojnowo, Sarnowo, Nowa Wieś, Szronka, Łążek ,Niedziałki
 2. Obwód klas dotychczasowego Gimnazjum w Zielonej
  Obejmuje miejscowości: Zielona, Gościszka, Bagienice Duże, Bagienice Małe, Bagienice Nowe, Sadowo

Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Kuczbork-Osada od 1 września 2017 roku

 1. Samorządowe Przedszkole im. Adama Mickiewicza w Kuczborku-Osadzie w Zespole Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Kuczborku-Osadzie. 09-310 Kuczbork
 2. Samorządowe Przedszkole im. Jana Pawła II w Zielonej w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Zielonej 09-310 Kuczbork
 3. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chojnowie. 09-310 Kuczbork
 4. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sarnowie, 09-310 Kuczbork
 5. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gościszce, 09-310 Kuczbork.

WÓJT GMINY KUCZBORK-OSADA

Poprzedni wpis

Kolejny wpis