XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”

24 lutego 2017 admin 0 Comments

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Organizatorami konkursu są:
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
• Państwowa Inspekcja Pracy,
• Agencja Nieruchomości Rolnych
• Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do Placówki Terenowej KRUS w Żurominie pok. Nr 7 w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 r.
PT KRUS w Żurominie
ul. Zielona Nr 7
09-300 Żuromin
tel. 23 6590413
Regulamin Konkursu i Zgłoszenie dostępne w PT KRUS pok. 7

Do pobrania: Informacje o konkursie

Poprzedni wpis

Kolejny wpis