Spotkanie dotyczące OZE

12 września 2016 admin 0 Comments

W dniu 9 września 2016r. w remizie OSP w Kuczborku odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gminy Kuczbork-Osada, którzy są zainteresowani budową instalacji odnawialnych źródeł energii. Na spotkaniu obecny był Wójt Gminy Kuczbork-Osada Pan Jacek Grzybicki, Przewodniczący Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie Pan Eugeniusz Majewski oraz Pan Paweł Gutowski – Dyrektor Instytutu Partnerstwa Gospodarczego w Warszawie.

Tematem spotkania było przedstawienie możliwości i zasad wybudowania instalacji OZE z dotacją w wysokości 80% wartości inwestycji, które Gmina pozyska dla mieszkańców z funduszy unijnych. Dotacja dostępna jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.1 – Odnawialne Źródła Energii. Program ten przy współpracy z Gminą daje możliwości pozyskania bezzwrotnego dofinansowania do ceny zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów ciepła i pieców na biomasę.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w nim 64 mieszkańców Gminy.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis