Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – projekt

31 maja 2016 admin 0 Comments

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kuczbork-Osada na lata 2016-2025 zapraszam mieszkańców Gminy Kuczbork-Osada do zapoznania się z treścią projektu Strategii oraz przekazanie ewentualnych uwag i spostrzeżeń do dnia 08.06.2016 r. w wersji pisemnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie ul. A. Mickiewicza 7b, 09-310 Kuczbork lub elektronicznie na adres e-mail: gopskuczbork@wp.pl

Projekt Strategii dostępny jest w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie w godzinach pracy Urzędu lub w formie elektronicznej dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Kuczbork-Osada.

Wójt Gminy Kuczbork-Osada
Jacek Grzybicki

do pobrania: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kuczbork-Osada na lata 2016-2025

Poprzedni wpis

Kolejny wpis