Informacja KRUS – turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

15 kwietnia 2016 admin 0 Comments

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników – ubezpieczonych w KRUS. Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2001 a 2009 r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału. W pierwszej kolejności na turnus kierowane są dzieci, które po raz pierwszy złożyły wniosek i posiadają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Centra rehabilitacji rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

W 2016 roku na terenie OR KRUS w Warszawie organizowane będą trzy turnusy :

  1. Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 26.06 – 16.07.2016
  2. Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 10.08 do 30.08.2016
  3. Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, w terminie od 11.08-31.08.2016

Turnusy trwają 21 dni. Rodzice pokrywają opłaty za pobyt dziecka 200 zł oraz koszt podróży odpowiadający równowartości ceny biletów PKS.

Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do końca kwietnia br.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 23 6590413 lub w siedzibie PT KRUS w Żurominie ul. Zielona 7, pok. nr 7. – Mariusz Kapela starszy inspektor ds. prewencji.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis